Du er her

Språk

Ventilasjonsbag

Ventilering med bag er en måte å gi ekstra luft ned i lungene når en trenger å gi manuell pustehjelp til en pasient. Baggen er en tykkvegget, selvekspanderende "ballong" av gummi som fylles av luft fra omgivelsene, og som en ved å presse sammen kan blåse luft inn i pasienten med. Baggen er derfor en reserverespirator.

En ventilasjonsbag skal brukes når respiratoren er ute av drift eller i andre akutte situasjoner. Den kan brukes under transport, til å mobilisere slim og ved trakealsuging. Alle som har respirator og trakeostomi skal ha bag. Bag skal alltid være tilgjengelig, komplett og klar til bruk. Målet er å kunne opprettholde normal pust ved gjennomføring av prosedyrer og/eller frakobling fra ventilator.

Utstyr

Til manuell ventilering trenger du ventilasjonsbag med voksen maske som dekker munn og nese, barnemaske som dekker stoma og bagtilslutning til trakeostomi.

Fremgangsmåte

Det er som ellers viktig med god håndhygiene. Vask hendene. Bruk alternativt godkjent desinfeksjonssmiddel.

 1. Bruk rene hansker
 2. Koble baggen på kanylen eller masken
 3. Du ventilerer brukeren ved å trykke på baggen
  • Trykk med én hånd
  • Ventilér ca. hvert 5. sekund mellom hvert trykk, eller ventilér i samme takt som brukeren puster selv
 4. Arbeid rolig og følg med på brukeren
 5. Koble baggen fra kanylen og sug vekk slim i kanylen
 6. Dersom det er mer slim i kanylen kan denne prosedyren gjentas

Filmen under viser manuell ventilering med ventilasjonsbag koblet til trakeostomi.

Rengjøring

Baggen rengjøres daglig eller etter behov på følgende måte:

 1. Demontér bag
 2. Skyll delene i rennende vann fra springen
 3. Legg delen i lunket vann (30 til 40 grader) i minst 2 minutter
 4. Tilfør vaskemiddel (oppvaskmiddel) og varmt vann (i 60 til 70 grader) fra springen
 5. Rengjør alle overflatene grundig og bruk børste om nødvendig
 6. Skyll alle delene i lunket vann
 7. Tørk alle delene
 8. Sjekk at alle delene er rene og tørre før du monterer dem igjen.