Du er her

Språk

Valg av maske

Ulike masketyper og valg av maske

Ved valg av maske må en ta hensyn til sykdomsdiagnose, fysisk funksjonsnivå, alder og om en trenger hjelp av andre til å feste eller ta av seg maske. Maskevalg gjøres i samråd med pasienten etter utprøving av forskjellige alternativer. Det finnes ulike maskealternativer: Masker som bare dekker nesen, masker som dekker både munn og nese, som dekker hele ansiktet eller masker som brukes på/i munnen.

Masker som dekker nesen

Nesemasker

Nesemaske er ofte førstevalg. De er små og dekker bare nesen og ofte lett å tilpasse. De festes med stropper. Nesemaskene finnes i mange ulike varianter. De finnes både med og uten pannestøtte, og som BiPAP-maske med ventil, eller respiratormaske uten ventil. Blått kne betyr oftest tett maske (uten ventil). Ventilen sitter ofte i maskeskjoldet rundt kneleddet, men kan også være plassert andre steder. Sjekk din maske slik at du vet hvor den sitter på masken du har. Under behandlingen skal du kjenne at det blåser luft ut fra denne ventilen.

Illustrasjoner av nesemasker:

Respiratormaske-med-hodeRespiratormaske-med-hode

Spesialstøpt nesemaske

Nesemasker kan også spesialstøpes. Det kan gjøres som siste utvei dersom fabrikklagde masker ikke kan brukes. Den støpte masken er tett – uten ventil. En må derfor bruke en ventil (Whisper swivel) mellom maske og slange ved bruk av denne masken ved BiPAP-behandling.

Neseproppmasker

Det finnes mange ulike neseproppmasker. Masken består da av små propper som stikker litt inn i neseborene og luften fra maskinen blåses direkte inn i nesen. Noen vil oppleve at de blir tørr i nesen ved bruk av neseproppmaske, og en anbefaler at en har varmefukter på maskinen når en bruker denne masken. Alle neseproppmaskene har ventil, og brukes derfor ved BiPAP-behandling og (helst) ikke ved hjemmerespiratorbehandling. De festes også med stropper.

Illustrasjon av neseproppmaske:

Generelt for nesemasker og neseproppmasker

HakestroppHakestropp

  • Brukeren må klare å puste med lukket munn for å få en mest mulig effektiv behandling (unngå «gjennomtrekk» ved at trykket slippes ut gjennom munnen).
  • Maskene kan evt. kombineres med hakestropp ved munnlekkasje. Stroppen går under haken og festes med borrelås oppe på hodet – gjerne under maskestroppene, slik at den ikke glir av.
  • Maskene er små:
    • Gir minst fare for trykksår
    • følelse av «klaustrofobi» kan reduseres
    • munnen er fri (gir mulighet for å snakke eller spise)
  • Neseproppmasker gir også mulighet for å kunne bruke briller under maskebehandlingen.

Masker som dekker både nese og munn

Masker som dekker både nese og munn velges ved nesetetthet eller munnpusting. Selv om en til vanlig skulle klare seg med en nesemaske, kan nese-munn-maske være aktuelt å bruke når en er plaget av forkjølelse og nesetetthet.

Det finnes mange ulike typer av disse maskene også, både med og uten pannestøtte, og med og uten ventil. Blått kne betyr oftest tett maske.

Alle BiPAP-masker som dekker munn og nese har i tillegg en sikkerhetsventil, oftest plassert i kneleddet. (Se innledning – Masker med ventil: BiPAP-masker).

Maske som dekker hele ansiktet

Ansiktsmaske er sjelden førstevalg. Denne brukes mest ved behov for avlastning ved trykksår på nesen. Den berører ikke nesen, og gir derfor god avlastning. Den gir ikke «blåst» i øynene, men kan dugge litt på innsiden (spesielt ved bruk av fukter på maskinen), slik at sikten ut av masken kan bli dårligere. Egner seg derfor best som nattmaske. Her kan kneleddet skiftes ut slik at den kan brukes både som BiPAP-maske med ventil og respiratormaske uten ventil.

Munnmaske og munnstykker

Munnmaske er et alternativ ved behov for avlastning av trykksår. Den kan medføre økt brekningstendens, munntørrhet eller øket spyttsekresjon.

Munnstykke kan være et godt alternativ ved behov for behandling på dagtid. Brukeren slipper da å ha maske på ansiktet hele døgnet. Munnstykket kan festes på en arm, f.eks. på rullestolen, og pasienten kan ta seg «en sup luft» fra munnstykket ved behov. For at dette skal fungere bør pasienten har god nok muskelkraft i leppene slik at han/hun kan tette leppene rundt munnstykket ved innpust.

Jørgen munnstykke rullestolJørgens munnstykke på rullestolen