Du er her

Språk

Trakeostomi

Ved trakeostomi gis pustehjelp ved at respiratoren kobles til en kanyle som går gjennom et hull på halsen og fører luften inn i luftrøret. Dette kalles også invasiv respiratorbehandling i motsetning til ikke invasiv behandling som ved maskebehandling.

Bilde

Indikasjon

Hvorfor trenger noen  trakeostomi (invasiv behandling), og når er det aktuelt?

 1. Ved behov for mekanisk pustehjelp størstedelen av døgnet

  For noen typer pustesvikt øker behovet for pustehjelp. Ulempene med maskebehandling kan da bli større, og invasiv behandling kan være en bedre løsning. Det er imidlertid også mange eksempler på brukere som bruker maskebehandling store deler av døgnet. Som en hovedregel vil en vurdere trakeostomi hvis bruker har behov for pustehjelp mer enn 16 timer i døgnet og ønsker det selv.

 2. Ved svekkelse av øvre luftveismuskulatur

  Hos noen rammes også øvre luftveismuskulatur, noe som kan gi problem med kontroll av luftveier ved svelging. Det kan føre til at en får slim og matrester ned i luftrør og lungene, med påfølgende risiko for pustevansker og lungebetennelse. Svekkelse av øvre luftveismuskulatur kan også gi sammenfall av luftveier særlig under søvn. Hvis disse problemene ikke kan løses på annen måte og vanskeliggjør maskebehandling, kan trakeostomi være en mulig løsning.

 3. Ved slimproblem

  Noen har økt problem med slim i luftveiene. Det kan være redusert evne til effektiv hoste, problem med kontroll av svelging eller økt tendens til slimproduksjon p.g.a. sykdom i lungene. Hvis disse problemene ikke kan løses på annen måte og vanskeliggjør maskebehandling, kan trakeostomi være en mulig løsning.

 4. Hvis maskebehandling ikke er tilstrekkelig

  Hvis en har vedvarende pusteproblem til tross for optimal maskebehandling, kan trakeostomi være en mulig løsning.

Fordeler ved trakeostomi

 • Kan være livreddende
 • Kan gi bedre livskvalitet enn maskebehandling
 • Slipper maske over ansikt
 • Unngår lekkasjeproblem
 • Gir direkte tilgang til lunge og luftveier:
  • Slim kan fjernes lett
  • Luft kan gis på en sikker og enkel måte

Ulemper ved trakeostomi

 • Øket risiko for infeksjon, blødning og arrvev
 • Mister naturlig fukting, varming og filtrering av luft
 • Krever kirurgisk inngrep
 • Må leve med ”hull på halsen”
 • Evne til svelging og tale kan endres
 • Evne til smak og lukt kan endres
 • Økt behov for opplæring av hjelpere
 • Økt behov for teknisk utstyr

Om opplæring og beredskap på jobb

Assistent Cassandra forteller

Tekstversjon av filmen

Så da spurte jeg Øyvind og de andre assistentene «Hva gjør jeg hvis strømmen går?» Man vet jo at respiratorene går på strøm. At man får en backup kunnskap så man har, at hvis det skjer noe så vet du at du har gjort ditt og at du har hatt den kunnskapen man trengte for å handle i den visse situasjonen. Hvis det skjer noe kritisk så vet du iallefall at du har gjort ditt, du har gjort ditt beste. Og ikke sitter igjen med en dårlig følelse av at «Jeg skulle gjort dette», «jeg burde ha visst dette». Så den opplæringen vi har fått har vært veldig bred men god også, man føler en trygghet.

De fleste respiratorer har et backup batteri, og hvis ikke kan vi hente respiratoren i stolen som er ladet opp til sengen eller uansett flytte de. Hvis absolutt alle repiratorene ikke fungerer så må vi ta en bag inntil og klemme. Dette har vi gjort på opplæringen. Vi har både klemt hvor ofte de skal klemmes i minuttet og prøvd å klemme på lufthullet deres. Vi har to bag’er og da skal vi kunne være en på hver også får vi ringe slik at de kommer med et nødaggregat fra sykehuset. Skjer det noe slik at deres liv står i fare så skal vi kunne gripe inn. Og jeg er jo ikke faglært på noen måte og allikevel føler jeg at jeg kan være alene på jobb og føle meg trygg, å føle at jeg kan gjøre det som trengs. Og at guttene føler seg trygg på meg det er jo også ekstremt viktig.

Det er absolutt viktig for min trygghet at vi har et slikt sikkerhetsnett fordi det er jo ting som f.eks at de får angst. Kanskje de ikke ønsker å snakke med meg om de tingene, kanskje de ikke ønsker å fortelle de innerste tankene til de assistentene som de må se hver dag. Det er veldig greit å kunne hjelpe de å ringe slik at de kan snakke med en prest, en god kompis eller den han ønsker. Eller hvis strømmen går at man vet at det kommer et aggregat så vi slipper å stå å pumpe i 7 timer til strømmen er tilbake. At man har noen som kan hjelpe seg, jeg er jo ikke en lege, jeg kan ikke gjøre medisinske inngrep. Så det er veldig fint at noen kan gjøre det
at man har de lett tilgjengelig.