Du er her

Språk

Sug

Sug består av et apparat som lager undertrykk og av selve sugekateteret. Kanylen gjør luftveien trangere, og det gjør det vanskelig å hoste opp slim. Mange som har trakeostomi har dessuten en sykdom som i seg selv svekker hostekraften.

Sug er derfor et viktig hjelpemiddel for å få opp slim fra luftveiene. Sug kan brukes i kombinasjon med andre hosteteknikker eller som slimmobiliserende teknikk alene. Sug kan også brukes til å fjerne slim fra munnen. Alle som har trakeostomi skal ha sug.

Bruk av sug

Når skal det brukes sug?

 • Når det høres ”rasling” eller en kjenner vibrasjon av sekret ved innpust
 • Alarmer (høyt trykk eller lavt volumen) fra respiratoren (se eget avsnitt)
 • Når brukeren ønsker det
 • Ved akutte pustevansker (se eget avsnitt)
 • Ved slimmobiliserende prosedyrer

Problem som kan oppstå om en bruker feil sugeteknikk

 • Ubehag for pasienten
 • Skade på slimhinnene i luftveiene
 • Økt slimproduksjon
 • Fare for infeksjoner
 • Slim hoper seg opp i kanyle eller luftvei

Ved bruk av sug kobles respiratoren fra, og brukeren får ikke luft i perioden hvor sug brukes. Dette kan være ubehagelig. Det er viktig å ha godt samarbeid med brukeren. Prosedyren må derfor gjøres rolig, raskt og effektivt. Hvis det er behov for å bruke sug flere ganger etter hverandre, må en passe på at en kobler til respiratoren eller bruker bag en periode mellom hver gang en bruker sug.  

Utstyr

Sugeapparat

 1. Sugekateter er et sterilt engangskateter som skal kastes etter hver suging eller etter hver utført prosedyre
 2. Sugeslange – slange fra sugekolbe til sugekateteret. Skal skiftes én gang per døgn eller ved kraftig forurensing
 3. Sugekolbe – skiftes ved behov og om flergangskolbe brukes én gang per døgn
 4. Vannreservoar for gjennomspyling av sugeslange. Beholder eller flaske med springvann for gjennomspyling av sugeslange etter frakobling av sugekateter

Sugekateter

Sugekateter er et rør som en kobler til et sugeapparat for å fjerne sekret i munn eller i trakealkanylen. Det finns to ulike typer sugekateter.

 1. Rette
 2. Bøyde

Begge disse typene kan en få i ulik lengde. Sugekatetere har også ulik tykkelse. Valg av sugekateter er  avhengig av størrelsen på kanylen til pasienten.

Sug i kanyle

Ved sug i kanylen bruker en suget begrenset til selve kanylen. Dette er den vanligste bruken av sug. En måler da på forhånd opp lengden en skal ned med sugekateteret slik at enden av suget kommer ca 0,5 cm nedenfor enden av  kanylen inne i luftrøret. Dette kan f.eks. gjøres ved at en har et sugekateter ved siden av brukeren hvor riktig lengde er merket av.

Denne teknikken brukes for å fjerne slim inne i selve kanylen. Det kan komme slim der ved at det hostes opp spontant eller i forbindelse med bruk av hostehjelp. Ved å fjerne slimet hindrer en at slim legger seg på innsiden av veggen av kanylen og gradvis tetter denne til. Ved å få slim opp i selve kanylen og deretter bruke sug for å fjerne det, unngår en at sug kommer i kontakt med slimhinnen i luftrøret. Ved regelmessig bruk av sug i kanylen unngår en at denne tetter seg til. Det vil derfor vanligvis være anbefalt å  bruke sug i kanylen morgen og kveld fast og ellers ved behov, f.eks. i forbindelse med hoste.

Dyp sugeteknikk

Ved dyp sugeteknikk fører en suget ned via kanylen til en møter motstand, aktiverer sug, og suger på veg ut. Dette er en teknikk for å få opp slim som sitter i nedre luftveier nedenfor kanylen. Noen bruker denne teknikken regelmessig i stedet for, eller i tillegg til, hostetekniske hjelpemidler. Mange bruker denne teknikken kun i akutte situasjoner hvor en ikke får slim opp med andre metoder. Hyppig bruk av denne teknikken kan stimulere til økt slimproduksjon eller skade slimhinnen i luftrøret.

Fjerning av slim over cuffen

Hvis en bruker kanyle med cuff, kan slim hope seg opp over cuffen inne i luftrøret. Dette slimet kan være problematisk når en skal tømme kanylen for luft eller vann fordi det da kan skli ned i lungene. Slimet kan også skli ned i lungene selv om cuff er i bruk og gi risiko for infeksjon. Det kan skape vond lukt og lekke ut på siden av kanylen.

For noen gir ikke dette slimet noen problemer i det hele tatt. Ved skifte av kanyle, eller når en skal tømme kanylen for å kunne snakke, kan en bruke ulike teknikker for å håndtere dette slimet. En kan bruke luftstrøm til å blåse slimet opp i munnen. Det gjøres ved at en luftstrøm fører slimet opp i munnen i det cuffen tømmes. Luftstrømmen kan lages ved at en bruker bag eller hostemaskin.

Slimet kan også fjernes ved at en bruker kanylen som forlengelse av sug og tar med seg slimet idet kanylen tas ut ved kanyleskift. Det finnes også kanyler som har en egen sugekanal over cuffen. Noen fjerner slimet over cuffen daglig, mens andre kun fjerner det i forbindelse med kanyleskift. Generelt kan en ikke si at én metode er bedre enn en annen. Legen med ansvaret for behandlingen vil i samarbeid med brukeren finne ut hva som er best for den enkelte.

Filmen viser fjerning av slim over cuffen i forbindelse med at kanylen tas ut for kanyleskift.