Du er her

Språk

Reise med respirator

Reise innenlands

Det lønner seg å lage en huskeliste for utstyr som en trenger å ta med på reise når en har behov for mer omfattende pustehjelp. Spesielt viktig for flyreiser.

Huskeliste

Bestilling av billett. Flybilletten bestilles i god tid på forhånd hos det lokale reiseselskapet, eller du kan ringe direkte til flyselskapet og bestille den der. Flyselskapene har faste rutiner for hvordan de kan hjelpe - og de kjenner de ulike flyplassene.

Hvilke typer informasjon er viktig å gi? En regel er å gi beskjed om du har en funksjonshemning som gjør at du trenger hjelp til gate (utgang), ut til flyet, i kabinen eller at du på annen måte trenger spesiell tilrettelegging. Såfremt det er mulig blir dine behov tatt hensyn til. Du vil få beskjed der du bestiller billetten om dine ønsker kan imøtekommes. Eksempel på slik informasjon kan være:

 • At du er avhengig av rullestol
 • At du bruker elektrisk rullestol
 • At du trenger assistanse til bagasjen
 • At du trenger assistanse ut til flyet
 • At du trenger assistanse helt til flysetet
 • At du har behov for å gå om bord før andre passasjerer
 • At du trenger assistanse om bord i flyet
 • At du bruker hjemmerespirator
 • Bruker du bærbart oksygenutstyr må du be din leverandør undersøke om det tillates brukt om bord i fly.

Har du tekniske hjelpemidler eller elektronisk utstyr du er avhengig av? Elektronisk utstyr som utstråler elektromagnetisk energi må ikke brukes ombord i flyene, fordi dette kan påvirke de elektroniske flysystemene. Dersom du bruker tekniske hjelpemidler som for eksempel rullestol kan det være begrensninger i størrelse, vekt og antall rullestoler flyselskapet tar med per flyving. Bruker du BiPAP eller hjemmerespirator bør du ved bestilling forhøre deg om du kan medbringe og bruke denne inn i kabinen eller om den må sendes som bagasje. Alle moderne hjemmerespiratorer som er godkjent for livsopprettholdende behandling er også godkjent i forhold til strålingskravet, men flyselskapet kan kreve dokumentasjon.

Har du hjerte- eller lungesykdom? Luften om bord på fly skiftes kontinuerlig, så selv med fulle fly og mange mennesker om bord skal det alltid være et godt klima. På større fly finnes det også oksygen om bord. Dette oksygenet er ment brukt for nødstilfeller. Hvis du vet at du vil kunne ha behov for oksygen under flyreisen er det viktig at du gir flyselskapet informasjon om dette i god tid.

Bruker du medisinsk oksygen? Hvis du har behov for å bruke oksygen under flyreisen, er det viktig at du gir flyselskapet beskjed i god tid. Noen flyselskap vil godta at du tar med oksygensylindre som er godkjent for bruk i fly, mens andre krever at du bruker deres oksygenflasker under turen.

Avtalen med flyselskapet må gjøres senest 48 timer før avreise. Det beste er likevel at slik avtale gjøres ved bestilling av reisen. Du må presisere at du trenger gassflasker med regulator, slik at du får nøyaktig den dosen du trenger. Flaskene leveres ut ved innsjekkingen på avreisestedet, eller de vil som hos SAS, bli montert på forhånd om bord i flyet. Vær oppmerksom på at det ikke er tillatt å bruke flytende oksygen på fly. Hvis du skal bruke slik oksygen på bestemmelsesstedet, vil du normalt ha anledning til å medbringe tomme beholdere som sjekket bagasje. For ytterlige informasjon bør du ta kontakt med din leverandør.

Har du behov for ledsager eller assistent? Noen flyselskaper tilbyr redusert pris for en nødvendig ledsager eller assistent. Dette kreves det medisinsk bekreftelse for. Må du ha medisinsk assistanse under flyturen? Flyselskapet kan ikke ta ansvaret for å gi deg medisinsk behandling eller pleie under en flyreise. De kan heller ikke gi deg spesielle medisiner som du ikke kan ta selv. Har du behov for denne type medisinsk assistanse, må reisen din klassifiseres som syketransport. Dette er det egne rutiner for.

 • Sjekk ut fremmøtetidene på forhånd
 • Beregn god tid
 • Informer om dine behov
 • Er du usikker - bare SPØR
 • Husk du er kunde!

Ombord i flyet. Gi informasjon til cabinpersonalet om det du mener de bør vite. Finn eller be om plass ved midtgangen, så oppnår du lettere kontakt med flypersonalet når du har behov for hjelp eller hvis du har spørsmål.

Bevegelseshemmet. For selve flyreisen gjelder en del bestemmelser gitt av internasjonale og nasjonale myndigheter. De omfatter blant annet flysikkerhet og rutiner dersom nødsituasjoner skulle oppstå. Reglene omfatter ikke funksjonshemmede som gruppe, men stiller krav til bevegelseshemmede. Det betyr at du ikke kan sitte på seterad ved nødutgang. For deg som er bevegelseshemmet, kan flyreisen bli noe ubehagelig. Dersom rullestolen din er utstyrt med en sittepute, kan du benytte den i flysetet så lenge det ikke hindrer bruk av sikkerhetsbelte. Da sitter du mer behagelig og stødig. Det finnes også puter og pledd om bord som kan støtte opp.

Toalettbesøk kan være vanskelig for bevegelseshemmede på flyreiser. Det arbeides for å utvikle transportstoler som skal gjøre situasjonen enklere for en del brukere. Enkelte nye fly bygges nå med større toalett. Disse finnes i så fall foran i flyet.

Reise utenlands

Alt respirasjonsteknisk utstyr som brukes i Norge er på permanent utlån og tilhører seksjon for behandlingshjelpemidler ved sykehuset. Denne enheten har ansvar for service og erstatning ved tekniske feil eller sammenbrudd. Dette ansvaret begrenser seg imidlertid til reiser innenlands. Det er derfor svært viktig å planlegge godt når en drar utenlands. En bør diskutere med ansvarlig legespesialist hva som evt. kan være nødvendig ekstrautstyr av sikkerhetsmessige årsaker. En må alltid ha med reserverespirator dersom det er fare for liv eller helse om respiratoren bryter sammen. I noen tilfeller kan det være aktuelt å låne en ekstra maskin. En oversikt over ressurspersoner og organisasjoner i ulike land finnes på nettsiden til den amerikanske organisasjonen for respiratorpasienter og kan lastes ned som pdf.