Du er her

Språk

Refleksjon til hjelpere

Noen spørsmål til refleksjon

 1. Medbestemmelse og ansvar for eget liv er en rett alle mennesker har. Men hvis en bruker ønsker å ta en røyk, en snus, en øl eller fem, røyke hasj, kjøre bil i for høy hastighet:
  • Hvor går grensen for hva du som assistent vil bidra til?
  • Hvem kan du diskutere dette med?
 2. En assistent oppretter en Facebook-gruppe for assistenter for å utveksle erfaringer.
  • Vil du som assistent være med i gruppa?
  • Hvilke «kjøreregler» bør gjelde for gruppa?
  • Vil du fortelle brukeren du jobber hos at du er med?
  • Hvem vil du diskutere med før du tar en avgjørelse om du vil delta i gruppa?
 3. Du skal ansette en ny assistent.
  • Hva er de viktigste forventningene du har til assistenten?
  • Hva vil du spørre om?