Du er her

Språk

Pustemaskiner

Ved kronisk underventilering som medfører plagsomme symptomer trenger en hjelp til å avlaste de anstrengte innpustingsmusklene. Dette kan vi gjøre med en pustemaskin. I dagligtale brukes ofte begrepet respirator om de mest avanserte maskinene som en bruker til pasienter som trenger pustehjelp hele døgnet, mens den vanligste hjemmerespiratoren er en enklere pustemaskin som kalles BiPAP. Alle slike maskiner er imidlertid i bunn og grunn mekaniske luftpumper som hjelper pustemusklene ved å presse luft ned i lungene via luftveiene. Luften går fra pumpen gjennom en slange til brukeren. Hos de fleste pasienter er slangen koblet til en maske som enten dekker nese eller nese og munn.