Du er her

Språk

Organisering av personlig assistanse

En bruker av pustetekniske hjelpemidler har gjerne behov for hjelp både til helse- og ikke helserelaterte ting. Det kan være hjelp med maskin for pustestøtte og masker, men også ting som matlaging, innkjøp, gjøre ærender, jobb og følge ved sosiale aktiviteter. Oppgavene er forskjellige og det er flere måter man kan få den nødvendige hjelpen på. Det kan være lurt å tenke over hvordan hjelpen best kan organiseres.

Hvilke rettigheter har jeg?

Rettighetssenteret har websider som kan være til hjelp. Norges Handikapforbund har også websider med informasjon som kan være nyttig for deg.

Om hjemmetjeneste 

Ved bruk av hjemmetjeneste eller hjemmesykepleie får man gjerne hjelp noen ganger i løpet av dagen, og det kan være av flere forskjellige personer, på spesifikke klokkeslett, eller når man for eksempel utløser trygghetsalarmen. Man kan ha en støttekontakt i tillegg som kan bistå med sosiale aktiviteter osv. I det følgende kan du lese om hvordan Jørgen har organisert hverdagen sin.

Jørgen om brukerstyrt personlig assistanse

Hjelpebehovet mitt er organisert gjennom borgerstyrt personlig assistanse (BPA). Timene som er tildelt av forvaltningen i bydelen organiserer jeg selv. Jeg velger hvordan og hvem jeg ansetter, og organiserer arbeidsplanen til assistentene mine slik det passer min hverdag. Så hvis jeg er litt sliten en dag, kan jeg bare sitte hjemme og se på tv. Hvis jeg derimot har lyst til å være sosial og ta meg en tur til byen, så bistår assistenten meg med det. Man velger nemlig selv hvilke arbeidsoppgaver som skal ligge i stillingsbeskrivelsen til den spesifikke assistent.

For min del er selvstendighet et nøkkelord: Det å bestemme hvem jeg vil ha i hjemmet mitt, når og hvor jeg vil ha hjelp, organisere hverdagen selv, slik at jeg kan leve det livet jeg ønsker. Jeg mener at disse faktorene er en nødvendighet for å være selvstendig. Jeg føler at denne ordningen bidrar til at jeg kan leve et mer fritt og selvstendig liv på mine premisser. Jeg hadde ikke hatt samme valgmulighetene med en tradisjonell hjemmetjeneste.

Det krever selvfølgelig sitt å administrere sin egen bemanning, men selv om dette kan høres ut som mye å sette seg inn i, mener jeg at med litt oppfølging fra tjenesteyter er dette overkommelig for de aller fleste.

Oppgaver og opplæring

Assistentene mine håndterer også mitt pustetekniske utstyr. Dette er noe jeg mener alle kan lære. Etter min mening trenger man ikke helsefaglig bakgrunn for å lære å bruke utstyret jeg bruker. Når jeg ansetter assistenter, er det viktig for meg at jeg selv står for opplæring i bruk av pustemaskin, maske osv. Jeg har gjennom årene utviklet en del rutiner på å bruke og vedlikeholde utstyret. Disse rutinene kjenner jeg best selv, og jeg mener at jeg har den rette kunnskapen for å lære opp andre. Jeg sier ikke at det ikke finnes andre rutiner som kan fungere bedre, men i samarbeid med ansatte over tid er disse rutinene skreddersydd for meg og hjelperne mine.

Om å ta ansvar for egen helse

Tekstversjon av filmen

Det er jo viktig for selvbildet at man får tar vare på egen helse. Hvis det kommer fagpersoner rundt deg så blir du jo ofte fratatt muligheten til å styre helsen din. Det er jo slik vi får styrt eget liv. At man får bestemme personer man skal ha rundt seg hele døgnet. Det bør jo være en person man både stoler på og vet har fått rett opplæring. Også er det jo også tross alt en menneskerett å gjøre feil. Skal kommunen ta fra deg muligheten til å bestemme over eget liv fordi de er redde for at du skal gjøre feil? Det er jo ingen som bestemmer over andre personer. Det er jo ingen som påser at du går til legen og tar medisinen din. Hvorfor skal vi bli bestemt over bare fordi vi ikke kan løfte brødskiven opp til munnen selv? Ved god opplæring så er det ikke noe problem for en ufaglært person å bytte kanyle. Og det kan jo være smart å gjøre det i eget hjem for det er jo der man er. Man burde kanskje ikke dra på et sykehus fordi der er det flere bakterier enn det er i ditt hjem. Så hvis du bare utviser god hygiene når du bytter kanyle så kan du godt gjøre det hjemme.