Du er her

Språk

Observasjoner

Morgen

Når masken tas av om morgenen, skal en være oppmerksom på:

 • Hud: maskegnag, rødhet eller sår?
 • Øyne: røde, rennende?
 • Nese: tett, rennende, nysing, bihuleproblemer?

Hvis symptomer finnes, er dette mest sannsynlig relatert til masken. Se Forebygge komplikasjoner for hvordan det kan forebygges og lindres.

På dagen

Hvis pasienten utover dagen opplever å:

 • Bli søvnig – mer enn vanlig?
 • Få hodepine?
 • Bli uvel?
 • Ha nedsatt appetitt?

Dette er mest sannsynlig relatert til selve behandlingen. Ta kontakt med behandlende lege for å få justert maskininnstillingene.

Observer også:

 • Slim: farge, lett å få opp, mengde?
 • Tegn på infeksjon: feber?

Vi har alltid slim i luftveier og lunger – se kapittel om slimmobilisering. Hvis slim-mengde endrer seg og det blir farget (gulgrønt eller brunt), kan det være tegn på infeksjon. Ved samtidig feber må man alltid ta kontakt med lege!

På natten

Legg merke til:

 • Maskelekkasje?
  • Juster masken hvis brukeren våkner av lekkasjen – ellers ikke nødvendig ved små lekkasjer. Prøv å unngå å stramme stroppene hver gang den lekker litt – heller flytte den litt på ansiktet først og se om den blir tett igjen. Lekkasjene kan oppstå fordi masken har forskjøvet seg litt.
 • Uro? Oppvåkninger? Prøv å finne ut hvorfor oppvåkninger skjer:
  • Har brukeren ubehag av masken? Justér.
  • Er brukeren tungpustet? Ta kontakt med lege neste dag for å eventuelt justere maskininnstillinger.
  • Har brukeren hodepine? Ta kontakt med lege neste dag for ny kontroll og eventuelt justere maskininnstillinger.