Du er her

Språk

Maskebehandling

Viktig å kunne om maskebehandling

 • Ta på maske korrekt med god tilpasning, slik at en unngår maskelekkasje og trykksår.
 • Vite om og kunne forebygge komplikasjoner
 • Kunne montere og demontere maske og hodestropper
 • Kunne vaskerutiner for masken
 • Vite hvor du finner skriftlig bruksanvisning for aktuell maske og hette/stropper

Generelt om masker

En god maske er kanskje den viktigste faktoren for å få en vellykket behandling med BiPAP eller hjemmerespirator. Tilpasning av maske skjer individuelt, og valg av maske skjer i samarbeid med brukeren. Masken må kjennes behagelig på ansiktet, og ikke gnage eller trykke. Det bør heller ikke lekke for mye utenfor masken. Det kan gi problemer med tørrhet i nese og munn og irritasjon i øyne. Ved stor lekkasje kan det også føre til at en puster i "utakt" med maskinen, og effekten av behandlingen blir dårligere. Man må unngå ubehag som kan forstyrre nattesøvnen.

De fleste fabrikklagde maskene på markedet i dag er laget av silikon.

Holdbarheten har sammenheng med vedlikehold. Vanlig forbruk er to masker per år. Brukere som har maskebehandling også på dagtid, bør ha to ulike masker for å variere trykket mot ansiktet. Det kan redusere risikoen for komplikasjoner.

Det finnes to hovedtyper masker, masker med og uten ventil for utpusting. Det er viktig å vite forskjellen på disse maskene og kunne bruke dem riktig.

Klikk på maskedelene for å lære hva de heter

Masker med ventil: BiPAP-masker

 • Masken har innebygget ventil (hull) for å slippe luften fra lungene ut av masken. Dette skal hindre at en puster inn igjen «brukt luft».
 • Hull/åpning for utlufting er plassert i maskeskjoldet eller ”kneleddet” på masken. Under behandlingen skal man kjenne at det blåser luft ut fra denne ventilen.
 • Godt renhold av masken er viktig slik at ikke disse hullene tettes av smuss.
 • Alle BiPAP-masker som dekker munn og nese har i tillegg en sikkerhetsventil, oftest plassert i kneleddet. Dette er et eller to ekstra hull i masken som lukkes av en eller to «silikon-tunger» når luftstrømmen fra BiPAP-en starter, og åpner seg når maskinen stanser. Denne skal sikre at pasienten får nok frisk luft dersom luftstrømmen til masken skulle bli hindret (strømstans eller hvis maskinen av annen grunn skulle stoppe mens pasienten har maske på).

Masker uten ventil: Respiratormasker

 • Dette er en tett maske uten ventil.
 • Ventilen for utpustluften er plassert i slangesettet eller på maskinen.
 • Blått ”kneledd” indikerer ofte tett maske: