Du er her

Språk

Kommunikasjon

Kommunikasjon ved tale er mulig med trakostomi. Det krever litt øvelse, og en må tilpasse kanyle og respirator.

Fenestrert kanyle og talekanyle

For at du skal kunne snakke, må luften du puster ut kunne passere gjennom stemmespalten og ikke ut igjen gjennom kanylen. Det kan gjøres på to ulike måter. Den første måten er at luften passerer opp ved siden av kanylen. Det kan gjøres ved at kanylen er en del mindre enn diameteren på luftrøret. Vanligvis bruker en da ikke cuffet kanyle. Noen har cuffet kanyle i de perioder hvor en ikke skal snakke, f.eks. under søvn.

Den andre muligheten er en fenestrert kanyle. Det er en kanyle med hull i buen som gjør at luft passerer gjennom stemmespalten - og du kan snakke. En fenestrert trakeostomikanyle har to ulike innerkanyler, én med og én uten fenestrering.

  • Innerkanylen med vindu brukes når du vil snakke.
  •  Innerkanylen uten vindu brukes ved måltid, munnstell og lignende, for å redusere faren for at matrester osv. kommer ned i luftrøret.

Fenestert kanyle er ikke så vanlig i bruk lenger. De kan gi gnag på slimhinne i kanten der hvor hullet i buen er. I samarbeid med lege med erfaring i kanyletilpasning og de erfaringer den enkelte gjør, vil en komme frem til rette metode.

Begge metodene beskrevet over krever at luft passerer opp via stemmebåndene. Luft vil følge minste motstands vei ut fra lungene, og for å få luften ut via stemmebåndene og ikke ut via kanylen, kan en bruke ulike metoder. Det enkleste er å stille inn respiratoren slik at den gir litt motstand ved utpust (positiv endeekspiratorisk trykk, PEEP) eller en kan bruke en egen taleventil. Denne åpner seg ved innpust og lukkes ved utpust, og tvinger luft opp forbi stemmebånd, slik bildet under viser.

Kommunikasjonshjelpemidler

Noen av dem som trenger trakeostomi har funksjonshemninger som medfører at de ikke kan snakke eller har problemer med å kunne bruke moderne kommunikasjonshjelpemidler. Å kunne kommunisere med andre er viktig for deltakelse i dagliglivet, selvfølelse og livskvalitet. Å miste evnen til å kommunisere med andre er i seg selv utfordrende og vanskelig. Tap av taleevnen eller kommunikasjonsferdighetene kan føre til isolasjon, tap av identitet, verdighet og personlighet. Kommunikasjon er også viktig for å kunne tilkalle hjelp, få oppmerksomhet, bruke PC med mer. Det er viktig med individuell tilrettelegging av kommunikasjonshjelpemidler for trakeostomerte pasienter. Først og fremst er det slik at vanlige kommunikasjonshjelpemidler som telefon og internett kan tilpasses brukere med funksjonshemninger. Det finnes imidlertid mange andre mer spesielle hjelpemidler. Her beskriver vi noen av dem.

Øyepeketavle

Det finns flere typer øyepeketavler og bokstavtavler. For noen kan øyebevegelsen være den eneste bevegelsen som styres av viljen. Øyepeketavlen er et hjelpemiddel og en metode som er laget for at brukere skal kommunisere ved å peke ut meninger med blikket. Én slik er en tavle med bokstaver og et firkantet hull i midten. Med denne kan brukeren kommunisere ved hjelp av øyebevegelsene sine. Dette hjelpemiddelet kan være aktuelt å bruke dersom:

  • Brukeren ikke har tale eller har uforståelig tale for andre enn de aller nærmeste
  • Brukeren har store problemer med å bruke hendene
  • Brukeren mangler kommunikasjonshjelpemidler eller har hjelpemidler som ikke er i bruk

Andre øyepeketavler kan vere elektroniske. En kan enkelt legge inn egne setninger og uttrykk for å få en enklere kommunikasjon. Den har display på begge sider som viser det brukeren sier. Dette gjør at samtalen blir enklere for deg som bruker og dine hjelpere. Den krever ingen kalibrering, og tillater endringer i hodeposisjon eller bevegelser av enheten. Den er enkel i bruk og krever lite opplæring. Den tillater både bruk av symboler og bilde, og du kan også lage dine egne symbol.

Lightwriter

En Lightwriter er tekst-til-tale-maskin, litt som en liten skrivemaskin med skjerm. Personen som ikke kan snakke skriver en melding på tastaturet, og denne meldingen vises på to skjermer, én rettet mot brukeren og én mot hjelper. Den er enkel i bruk og krever lite opplæring. Den nyeste modellen av Lightwriter har en innebygd mobiltelefon som gir tekstmeldinger og mulighet for taletelefoni med syntetisk tale sendt til personen i den andre enden. Den innkommende talemeldingen kringkastes gjennom Lightwriter-høyttaleren. Lightwritere er tilgjengelig i et bredt spekter av europeiske språk.

Rolltalk 

Rolltalk kan du bruke om du har nedsatt taleevne eller motorikk. I tillegg til å være et kommunikasjonshjelpemiddel har Rolltalk muligheter til bl.a. å styre rullestol, TV, radio, lys, varme, åpne dører med mer.

Rolltalk Designer er programmet som benyttes i Rolltalk. Det gir gode muligheter for individuell tilpasning av innhold for kommunikasjon, tilpasset tilgang til internett, skrive e–post eller SMS. Alt kan tilrettelegges med både tekst og⁄eller symboler.

My Tobii

Dersom du har lammelser eller ufrivillige bevegelser, kan du lære å snakke med øynene og få en blikkstyrt tilgang til datamaskinen. Tobii er et øyestyrt system for personer som ikke klarer å betjene vanlig tastatur og mus. Trenger du øyestyring, vil datamaskinen fungere på samme måte som når du bruker tastatur og mus.