Du er her

Språk

Hoste- og sekretproblematikk

I dette kapittelet kan du lære om:

  • lungenes renovasjonssystem
  • hva som kjennetegner en effektiv hoste
  • ulike pusteteknikker
  • hostestøtte
  • maskiner som kan benyttes til hostestøtte
  • andre tiltak som fukting, inhalasjon og sug

På slutten av kapitlet får du noen oppgaver å løse.

Lungenes renovasjonssystem

Luftveissekret, flimmerhår i luftveiene og effektiv hoste er viktige deler av lungenes renovasjonssystem. Støv og partikler i omgivelsene som pustes inn hører ikke hjemme i lungene hvor gassutvekslingen foregår. Luftveissekret som sitter på luftveienes innside skal derfor fange opp partiklene slik at de kan transporteres til svelget og ut av lungene ved hjelp av flimmerhår og hoste.

Elektronmikroskopisk bildeElektronmikroskopisk bilde (x10 000) av celler med flimmerhår. Foto: EM-lab, Universitetssykehuset Nord-Norge.

Husk at:

  • Akiviteten i flimmerhårene stimuleres av at lungene blir godt utluftet.
  • En effektiv hoste frakter sekretet videre og fjerner det fra lungene.

På de neste sidene kan du lære mer om god utlufting av lungene, pusteteknikker og effektiv hoste.