Du er her

Språk

Ekstra tiltak

Pustestøtte og riktige teknikker for å hoste godt og lufte ut lungene gir mindre plager med slim fra luftveiene. Ved mye eller seigt slim kan ekstra tiltak være nødvendig. Her er noen eksempler.

Fukting av luft ved pustestøtte

Noen maskiner har integrert fukter mens andre trenger en egen ekstern fukter. Fukting kan du lese mere om i kapitlet om ventilasjonsstøtte.

Inhalasjoner

Inhalasjoner kan tas via en egen forstøver som kobles i slangekretsen til maskinen som gir pustestøtten. Medisiner som gis via inhalasjon kan ha til hensikt å behandle tilstander i luftveiene eller endre seigheten på slimet. Bruker du inhalasjonsmedisiner som åpner opp i luftveiene og løsner på slim, kan det være gunstig å starte med inhalasjoner før du bruker andre teknikker til å puste dypt og hoste godt. Hvis du bruker steroider eller inhalert antibiotika, kan det være gunstig å inhalere disse etter å ha hostet slik at lunger og luftveier er rene for slim.

ForstøverForstøver

Sug 

Sug kan være nødvendig, spesielt i tilfeller ved trakeostomi, da det er viktig å få slimet helt ut. Dette kan du lese mer om i kapitlet om trakeostomi.