Du er her

Språk

Akutte hendelser

På denne siden kan du lære om:

 • Hvordan du tilkaller hjelp
 • Hva du gjør hvis respirator alarmerer
 • Hva du gjør ved akutte pustevansker
 • Hva du gjør hvis kanylen faller ut

Denne delen handler om akutte hendelser hos de som har trakeostomi og respirator, og om hva en hjelper kan gjøre. Akutte hendelser er heldigvis sjeldne. Mye av det som er beskrevet her om trakeostomi er rutiner som skal forebygge at akutte problemer oppstår. Det er likevel en mulighet for at akutte hendelser skjer, og spesielt kan det oppstå problemer knyttet til respirator, kanyle og luftveier. Som hjelper til en med trakeostomi, må du derfor vite noe om hva som kan skje og hva du skal gjøre.

I en akutt situasjon er det viktig å:

 • Opptre rolig
 • Lytte til brukeren
 • Tilkalle hjelp
 • Hjelpe brukeren til å få puste

Klikk her for å øve på en tenkt akutt situasjon

Tilkall hjelp

I en nødsituasjon RING 113!

 1. Hvis det oppstår en akutt situasjon skal du alltid vurdere å tilkalle hjelp.
 2. Husk at de du ringer kan hjelpe deg med å vurdere hvor kritisk situasjonen er.
 3. Hvis situasjonen ikke er kritisk og du først prøver å løse situasjonen selv, må du underveis hele tiden vurdere å likevel tilkalle hjelp. Situasjonen kan forverre seg, og det kan være vanskelig å takle den alene.

Tilkall annen hjelp!

 1. Er det andre som kan hjelpe?
 2. Annet personale i nærheten? Pårørende?
 3. Hvis situasjonen ikke er kritisk eller er løst, men du er i tvil om hva som skal gjøres, kan du kontakte spesialistavdelingen som er ansvarlig for behandling.

Husk å ha informasjon tilgjengelig

 1. Nødnummer: 113
 2. Adresse der du er.
 3. Telefonnummer til vaktrom eller liknende hvis du er på institusjon.
 4. Telefonnummer til spesialistavdelingen som er ansvarlig for behandlingen.
 5. Telefonnummer til fastlege.

Når du tilkaller hjelp

 1. Når du tilkaller hjelp er det viktig å opptre rolig og gi den nødvendige informasjonen.
 2. ISBAR er et eksempel på hva som er viktig å si i en nødsituasjon.

ISBAR

KOMMUNIKASJON OM PASIENTER

I

IDENTIFIKASJON
Presenter deg, funksjon, arbeidsted/adresse
Presenter pasientens navn og fødselsnummer

S

SITUASJON
”Jeg ringer fordi …”
”Jeg har observert at ..”

B

BAKGRUNN
Informér om at pasient har kanyle og respirator

Diagnose
Kort referat av sykehistorien

A

ANALYSE
”Jeg er bekymret”
”Pasienten er forverret”
”Pasienten er ustabil”
”Jeg tror problemet er …”

R

RÅD

”Hva synes du jeg skal gjøre”
”Hva mener du at jeg skal observere”

Akutte pustevansker

Akutte pustevansker kan oppstå av mange grunner hos en som har trakeostomi og respirator. Noen årsaker kan være:

 • Problem med respiratoren
 • Respiratorslangen kan være i klem
 • Kanylen eller andre deler av respiratorkretsen kan være tettet til av slim
 • Slim i de større luftveier nedenfor kanylen eller slim lenger ned i lungene
 • Tilstander som rammer deler av lungene kan gi pustevansker, f.eks. lungebetennelse, kollaps av en del av lungen på grunn av slimpropp, blodpropp i lungen og lekkasje av luft fra lunge til rommet mellom lunge og brystvegg (pneumotoraks).

Hjelperen til en som har respirator kan ikke vite årsaken til hva som gir pustevansker. Likevel er det viktig å lære hva man kan gjøre for å hjelpe mens en venter på kyndig hjelp av andre. Her følger en hjelp til å vurdere situasjonen.

 • Vurdér respirator, respiratorkrets og kanyle: Er kanyle falt ut, er det knekk eller annen blokkering av respiratorslangen? Sjekk om respiratoren blåser som den skal.
 • Vurdér å bruke bag: Ha alltid bag tilgjengelig! Med bag vil du kunne blåse mer luft til brukeren enn respiratoren gjør. Hvis problemet ikke er åpenbart (for eksempel knekk på respiratorslange) og kan løses lett, hvis brukeren fortsatt får lite luft, hvis respirator ikke fungerer eller situasjonen er uavklart, er det riktig å bruke bag.
 • Vurdér kanylen: Hvis pustevanskene ikke blir bedre av å ventilere med bag, skal en vurdere kanylen. Hvis det er tilkoblet innerkanyle, taleventil eller filter, kan disse være tette. Fjern disse. Fortsett å ventilere med bag.
 • Hvis pustevanskene vedvarer kan det skyldes at slim tetter til kanyle eller luftveier nedenfor kanylen. Forsøk å fjerne dette med sug! Ventiler med bag!
 • Vurder å fjerne kanylen: Hvis pustevansker vedvarer og sugekateter ikke kan passere kanylen, kan kanylen være helt tett. Fjern kanylen! Hvis en gjør det har en 3 muligheter:
  • Ventilere med bag med barnemaske på hullet på halsen.
  • Ventilere med bag og stor maske over munn og nese og samtidig tette hullet på halsen.
  • Sette inn nødkanyle og ventilere på den med bag.

Alarm fra respirator

En respirator kan alarmere av mange årsaker. Det viktigste en gjør hvis respiratoren alarmerer, er å vurdere brukeren.

 • Har brukeren pustevansker? Da må en vurdere situasjonen slik det er beskrevet under akutte pustevansker. Vanligvis vil det være riktig å koble fra respiratoren og bruke bag og deretter vurdere hva slags alarm det er. Eventuelt koble til reserverespirator hvis situasjonen er under kontroll.
 • Har brukeren det bra? Hvis respiratoren forsetter å alarmere og ikke virker som den som den skal, bytt til reserverespirator. Hvis situasjonen da er under kontroll, kan en vurdere hva slags alarm det er.
 • Har brukeren det bra og respiratoren ser ut til å virke som den skal: Vurdér alarmen. Vurdér å bytte til reserverespirator.

Hver respirator har sine spesielle alarmer. De typer alarmer som er aktuelle vavhenger også av hvordan respiratoren er innstilt. De beskrives nærmere under omtalen av de enkelte respiratorer.

Kanyle falt ut

Det skal mye til for at kanylen faller ut. Den holdes på plass av både cuffen og av kanylebåndet. Allikevel kan drag i kanylen forårsake at den faller ut for eksempel under forflytning.

Hvis kanylen faller ut har man tre muligheter:

 1. Ventilere med bag med barnemaske på hullet på halsen (se film under).
 2. Ventilere med bag og stor maske over munn og nese og samtidig tette hullet på halsen.
 3. Sette inn nødkanyle og ventilere på den med bag og koble til respirator igjen.