Språk

Nettkurs om langtids mekanisk ventilasjon

 • Modul 1: Å leve med

  I Modul 1 får du innsikt i hvordan det er å leve med pustehjelpemidler. Du blir introdusert for Jørgen, Vanja og Øyvind og deres tanker om utvikling av sykdommen og sin situasjon som bruker av pustehjelp.

 • Modul 2: Å puste med

  Modul 2 handler blant annet om hvordan ventilasjonsstøtte kan hjelpe pusten og om hvordan maskinene som gir ventilasjonsstøtte virker. Du vil også få innsikt i ulike typer behandling og i hvorfor god hoste er viktig.

 • Modul 3: Å samarbeide med

  Mange som bruker pustehjelpemidler har også behov for assistanse til bruken av utstyret og andre hjelpemidler. Modul 3 handler om hvordan sørge for best mulig samarbeid mellom bruker og assistent eller hjelper.

Om å ta kurset

Ta kurset, eller, hvis du ikke trenger kursbevis, ta kurset ved å starte på første side i kurset.

Content writers

 • Helse Bergen Haukeland Universitetssjukehus, Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling

 • Nevromuskulært kompetansesenter

 • Foreningen for Muskelsyke

 • Universitetssykehuset Nord-Norge